Tiyu Hong

Year2010
CategoryBiology
CountriesChina
DescriptionLibiao Zhang, Min Tan, Guangjian Zhu, Jianping Ye, Tiyu Hong, Shanyi Zhou, and Shuyi Zhang of China, and Gareth Jones of the University of Bristol, UK, for scientifically documenting fellatio in fruit bats.
Reference"Fellatio by Fruit Bats Prolongs Copulation Time" Min Tan, Gareth Jones, Guangjian Zhu, Jianping Ye, Tiyu Hong, Shanyi Zhou, Shuyi Zhang and Libiao Zhang, PLoS ONE, vol. 4, no. 10, e7595.